Das sind wir

PA – Personalausschuss

VPA – Vertrauenspersonenausschuss

VPA – Ersatz

ZA – Zentralauschuss Wien

Gewerkschaft – Fachgruppe A1 Telekom


PA – PERSONALAUSSCHUSS

Martin Grojer

0664 66 26789
martin.grojer@a1.at

VPA – VERTRAUENSPERSONENAUSSCHUSS


Roland Kieslich

0664 66 28389
roland.kieslich@a1.at

Thomas Gierlinger

0664 66 34480
thomas.gierlinger@a1.at

Michael Breiteneder

0664 66 33922
michael.breiteneder@a1.at

VPA – ERSATZKANDIDATINNEN

Ernst Schörghuber

Pinar Winkler

Peter Guserl

Gertrud Offenthaler

nach oben

Johann Ginterseder

Gotthard Windhager

Walter Plöderl

GEWERKSCHAFT – FACHGRUPPE A1 TELEKOM

Martin Grojer

Thomas Gierlinger

ZA – ZENTRALAUSSCHUSS WIEN

nach oben